Kiểm tra hoạt động giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông ( Sáng thứ 4 ngày 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) 7h:3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THCS Nguyễn Huệ - 9h:3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THCS Nguyễn Hiền (15/3 - 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Kiểm tra hoạt động giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông ( Sáng 22/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) THCS An Phú Đông - THCS Nguyễn An Ninh (22/2 - 22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 Kiểm tra hoạt động giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông (7/11 - 12/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)