Hoạt động thực tế tại Công ty Ajinomoto do Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức

Hoạt động thực tế tại Công ty Ajinomoto do Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức 28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hội nghị Tổng kết NH 2016 - 2017. Khối các TTKTTHHN

Hội nghị Tổng kết NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. Khối các TTKTTHHN28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hội thi Khéo tay kỹ thuật lần thứ IV năm học 2016 – 2017

Hội thi Khéo tay kỹ thuật lần thứ IV năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1715/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Sở GD&ĐT tổ chức Hội thi Khéo tay kỹ thuật lần thứ IV cấp thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. Hội thi dành cho các học sinh trung học cơ sở của thành phố.