Lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp Quận 9 được thành lập từ ngày 25 tháng 6 năm 1999 theo Quyết định số: 3684/QĐ-UB-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9. Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch và hoạt động.  Từ khi thành lập đến nay trung tâm đảm nhiệm các chức năng nhiệm vụ sau:

- Phục trách và làm mạng lưới cho Phòng Giáo dục và Đào tạo về chuyên môn của bộ môn Công nghệ, hoạt động giáo dục Hướng nghiệp và dạy Nghề phổ thông tại các trường THCS trong toàn Quận 9.

- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp Trung học cơ sở ở bộ môn Công nghệ, nghề phổ thông, giáo dục hướng nghiệp do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

          - Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên dạy Công nghệ, nghề phổ thông, hướng nghiệp của các trường THCS.

          - Tổ chức phân luồng cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

          Qua thời gian hoạt động trung tâm đã đạt được thành tích “Tập thể lao động tiến tiến” từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 đến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.

Hiện nay trung tâm có cơ cấu tổ chức và số lượng như sau:

Ban Giám đốc: 2

Giáo viên: 2

Công nhân viên: 3

Cở sở của trung tâm đặt tại: lầu 1, khu B trong khuôn viên trường THCS Trường Thạnh,  số 3/1 đường số 3 – khu phố Phước Hiệp, phường Trường Thạnh – Quận 9 – thành phố Hồ Chí Minh.