STTTên đơn vịMã đơn vịTên miền
1 Ban giám đốcbangiamdoc/co-cau-to-chuc-cctc39752.aspx
2 Văn phòng Sởvanphonghttps://vanphong.www.mencosmeticskr.com
3 Phòng Giáo dục Mầm nonpgdmamnonhttps://pgdmamnon.www.mencosmeticskr.com
4 Phòng Giáo dục Tiểu họcgdtieuhochttps://gdtieuhoc.www.mencosmeticskr.com/
5 Phòng Giáo dục Trung họcgdtrunghochttps://gdtrunghoc.www.mencosmeticskr.com
6 Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp & Đại họcgdcnhttps://gdcn.www.mencosmeticskr.com
7 Phòng Giáo dục Thường xuyêngdthuongxuyenhttps://gdthuongxuyen.www.mencosmeticskr.com
8 Phòng Chính trị tư tưởngcttthttps://cttt.www.mencosmeticskr.com
9 Phòng Khảo Thí & KĐCLGDkhaothihttps://khaothi.www.mencosmeticskr.com
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Phòng Tổ chức Cán bộphongtccbhttps://phongtccb.www.mencosmeticskr.com
11 Thanh tra Sởthanhtrahttps://thanhtra.www.mencosmeticskr.com
12 Phòng Kế hoạch Tài chínhkehoachtaichinhhttps://kehoachtaichinh.www.mencosmeticskr.com
13 Đảng ủy Sởvanphongdanguyhttps://vanphongdanguy.www.mencosmeticskr.com
14 Công đoàn Giáo dụccongdoanhttps://congdoan.www.mencosmeticskr.com
15 Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dụcttthongtinhttps://ttthongtin.www.mencosmeticskr.com
16 Trung tâm Ngoại ngữ và Tin họcttngoaingutinhochttps://ttngoaingutinhoc.www.mencosmeticskr.com

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học - Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM

66 - 68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM

  • Liên hệ đăng ký dự thi:
  • Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28) 38.291.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23
  • Liên hệ bộ phận cấp chứng chỉ và phát phiếu báo dự thi:
  • Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28) 38.291.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá39