Danh sách các thí sinh được vào vòng 2 cuộc thi TOEFL Junior Challenge năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đã có kết quả thi TOEFL Junior Challenge kỳ thi ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đã có kết quả thi TOEFL Primary và TOEFL Junior kỳ thi ngày 15/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đã có kết quả thi Toefl Primary kỳ thi ngày 17/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đã có kết quả thi Toefl Primary và Toefl Junior kỳ thi ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giải thưởng hội thi tiếng Anh TOEFL Primary, TOEFL Junior và Tin học IC3, IC3 SPARK năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kết quả vòng 3 hội thi Tin học IC3 và IC3 SPARK Challenge năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 25/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kết quả thi tin học IC3 SPARK kỳ thi ngày 11/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kết quả vòng 3 hội thi TOEFL Primary và Junior Challenge năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 17/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đã có kết quả thi Toefl Junior kỳ thi ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Danh sách thí sinh vào vòng 3 hội thi TOEFL Junior Challenge năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đã có kết quả Vòng 2 hội thi TOEFL Junior Challenge năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đã có kết quả thi Toefl Primary và Toefl Junior kỳ thi ngày 17/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Danh sách thí sinh vào vòng 3 cuộc thi Tin học IC3 Challenge năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Danh sách thí sinh vào vòng 3 cuộc thi TOEFL Primary Challenge năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đã có kết quả Vòng 1 hội thi TOEFL Primary Challenge và TOEFL Junior Challenge năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đã có kết quả thi Toefl Primary kỳ thi ngày 11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đã có kết quả thi Toefl Junior kỳ thi ngày 28/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đã có kết quả thi Toefl Junior và Toefl Primary kỳ thi ngày 12/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 23/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đã có kết quả thi Toefl Primary kỳ thi ngày 29/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 9/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đã có kết quả thi Toefl Junior và Toefl Primary kỳ thi ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 19/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đã có kết quả thi Toefl Primary kỳ thi ngày 27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 4/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đã có kết quả thi Toefl Junior và Toefl Primary kỳ thi ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 15/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đã có kết quả thi Toefl Primary kỳ thi ngày 15/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đã có kết quả thi Toefl kỳ thi ngày 25/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đã có kết quả thi Toefl ITP kỳ thi ngày 25/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 6/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đã có kết quả thi Toefl Primary, Toefl Junior kỳ 11/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đã có kết quả thi Toefl Primary, Toefl Junior kỳ thi 11/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đang truy cập : 6
Hôm nay : 1,942
Hôm qua : 1,895
Tuần này : 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,58tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,394
Tháng này : 174,243
Tháng trước : 142,231
Tất cả : 1,88tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,655

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học - Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM

66 - 68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM

  • Liên hệ đăng ký dự thi:
  • Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28) 38.291.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23
  • Liên hệ bộ phận cấp chứng chỉ và phát phiếu báo dự thi:
  • Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28) 38.291.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá39