STTTên đơn vịTên MiềnDanh sách đơn vị
1 Phòng GD&ĐT Quận 1https://pgdquan1.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
2 Phòng GD&ĐT Quận 2https://pgdquan2.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
3 Phòng GD&ĐT Quận 3https://pgdquan3.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
4 Phòng GD&ĐT Quận 4https://pgdquan4.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
5 Phòng GD&ĐT Quận 5https://pgdquan5.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
6 Phòng GD&ĐT Quận 6https://pgdquan6.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
7 Phòng GD&ĐT Quận 7https://pgdquan7.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
8 Phòng GD&ĐT Quận 8https://pgdquan8.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
9 Phòng GD&ĐT Quận 9https://pgdquan9.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Phòng GD&ĐT Quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://pgdquan1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
11 Phòng GD&ĐT Quận 11https://pgdquan11.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
12 Phòng GD&ĐT Quận 12https://pgdquan12.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
13 Phòng GD&ĐT Quận Bình Tânhttps://pgdbinhtan.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
14 Phòng GD&ĐT Quận Bình Thạnhhttps://pgdbinhthanh.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
15 Phòng GD&ĐT Quận Gò Vấphttps://pgdgovap.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
16 Phòng GD&ĐT Quận Phú Nhuậnhttps://pgdphunhuan.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
17 Phòng GD&ĐT Quận Tân Bìnhhttps://pgdtanbinh.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
18 Phòng GD&ĐT Quận Tân Phúhttp://www.pgddttanphu.edu.vn/ Danh sách đơn vị trực thuộc
19 Phòng GD&ĐT Quận Thủ Đứchttps://pgdthuduc.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Phòng GD&ĐT Huyện Bình Chánhhttps://pgdbinhchanh.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
21 Phòng GD&ĐT Huyện Cần Giờhttps://pgdcangio.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
22 Phòng GD&ĐT Huyện Củ Chihttps://pgdcuchi.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
23 Phòng GD&ĐT Huyện Hóc Mônhttps://pgdhocmon.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc
24 Phòng GD&ĐT Huyện Nhà Bèhttps://pgdnhabe.www.mencosmeticskr.com Danh sách đơn vị trực thuộc

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
 
Số điện thoại Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục  : (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 291 875

Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM    Email : tttt_ctgd@www.mencosmeticskr.com