STTTên đơn vịMã đơn vịTên miền
1 Ban giám đốcbangiamdoc/co-cau-to-chuc-cctc39752.aspx
2 Văn phòng Sởvanphonghttps://vanphong.www.mencosmeticskr.com
3 Phòng Giáo dục Mầm nonpgdmamnonhttps://pgdmamnon.www.mencosmeticskr.com
4 Phòng Giáo dục Tiểu họcgdtieuhochttps://gdtieuhoc.www.mencosmeticskr.com/
5 Phòng Giáo dục Trung họcgdtrunghochttps://gdtrunghoc.www.mencosmeticskr.com
6 Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp & Đại họcgdcnhttps://gdcn.www.mencosmeticskr.com
7 Phòng Giáo dục Thường xuyêngdthuongxuyenhttps://gdthuongxuyen.www.mencosmeticskr.com
8 Phòng Chính trị tư tưởngcttthttps://cttt.www.mencosmeticskr.com
9 Phòng Khảo Thí & KĐCLGDkhaothihttps://khaothi.www.mencosmeticskr.com
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Phòng Tổ chức Cán bộphongtccbhttps://phongtccb.www.mencosmeticskr.com
11 Thanh tra Sởthanhtrahttps://thanhtra.www.mencosmeticskr.com
12 Phòng Kế hoạch Tài chínhkehoachtaichinhhttps://kehoachtaichinh.www.mencosmeticskr.com
13 Đảng ủy Sởvanphongdanguyhttps://vanphongdanguy.www.mencosmeticskr.com
14 Công đoàn Giáo dụccongdoanhttps://congdoan.www.mencosmeticskr.com
15 Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dụcttthongtinhttps://ttthongtin.www.mencosmeticskr.com
16 Trung tâm Ngoại ngữ và Tin họcttngoaingutinhochttps://ttngoaingutinhoc.www.mencosmeticskr.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
 
Số điện thoại Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục  : (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 291 875

Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM    Email : tttt_ctgd@www.mencosmeticskr.com