Về nhắc lại kế hoạch mở các lớp tập huấn phương pháp giáo dục theo định hướng STEM đợt 9 ( tạm hoãn lại lớp 1 ngày 14, 15, 16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về hướng dẫn ký kết hợp đồng và kinh phí tạo lập, duy trì trang thông tin điện tử từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1929/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về hướng dẫn cập nhật hồ sơ trường, lớp, học sinh, giáo viên trên hệ thống Cơ sở dữ liệu toàn ngành về Giáo dục và Đào tạo.17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về triên khai day-học ngoại khóa theo nội dung Dự án YouthSpark năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về địa điểm và thời gian tổ chức lớp tập huấn phương pháp giáo dục theo định hướng STEM đợt 812/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về nhắc lại kế hoạch mở các lớp ứng dụng Arduino xây dựng chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM – tự động hóa đợt 41tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về tổ chức cuộc thi SROBOT lần VIII năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về kế hoạch tổ chức lớp tập huấn "Phương pháp giảng dạy Tin học văn phòng theo chuẩn quốc tế - MOS" 5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thông báo về việc phát hành hóa đơn điện tử của Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về nhắc lại kế hoạch mở các lớp tập huấn phương pháp giáo dục theo định hướng STEM đợt 827/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về thông báo danh sách, địa điểm tổ chức lớp tập huấn phương pháp giáo dục theo định hướng STEM đợt 77/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về nhắc lại kế hoạch mở các lớp ứng dụng Arduino xây dựng chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM – tự động hóa đợt 33/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về nhắc lại kế hoạch mở các lớp tập huấn phương pháp giáo dục theo định hướng STEM đợt 73/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về thông báo danh sách, địa điểm tổ chức lớp tập huấn phương pháp giáo dục theo định hướng STEM đợt 62/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về nhắc lại kế hoạch mở các lớp tập huấn phương pháp giáo dục theo định hướng STEM đợt 613/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 1,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 1,627
Tuần này : 7,785
Tuần trước : 8,779
Tháng này : 122,255
Tháng trước : 144,775
Tất cả : 1,128,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá57

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
 
Số điện thoại Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục  : (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 291 875

Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM    Email : tttt_ctgd@www.mencosmeticskr.com