Về triển khai giải pháp O365 online dạy học trực tuyến9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về triển khai thí điểm phần mềm quản lý trường học vnEdu6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về rà soát hiệu quả vận hành Hệ thống thông tin điều hành giáo dục trên các thiết bị di động.6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về danh sách, địa điểm và thời gian tổ chức lớp tập huấn Arduino - Internet of things (IOT) ngày 16 và 17/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về triển khai chương trình "Lập trình tương lai cùng Google"9/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về bổ sung sản phẩm tham dự vòng chung kết Diễn đàn Giáo dục Đổi mới, sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về Sự kiện Ngày hội Diễn đàn Giáo dục Đổi mới, sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về thay đổi thời gian tổ chức lớp tập huấn Internet of things (IOT) - Ứng dụng Arduino xây dựng chủ đề dạy học theo định hướng STEM ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 và tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về kế hoạch mở lớp tập huấn Internet of Thing (IOT) - Ứng dụng Arduino xây dựng chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM đợt 323/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về danh sách, địa điểm và thời gian tổ chức lớp tập huấn ngày 24, 25/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1919/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Nhắc lại về Kế hoạch mở lớp Ứng dụng Arduino xây dựng chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM – tự động hóa đợt 1116/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về phát động Diễn đàn Giáo dục Đổi mới, sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về thông báo kết quả tiếp nhận Kế hoạch triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về triển khai một số nhiệm vụ CNTT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về danh sách, địa điểm và thời gian tổ chức lớp tập huấn ngày 29, 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1925/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đang truy cập : 8
Hôm nay : 573
Hôm qua : 1,824
Tuần này : 5,631
Tuần trước : 8,779
Tháng này : 12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Tháng trước : 144,775
Tất cả : 1,125,9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
 
Số điện thoại Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục  : (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 291 875

Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM    Email : tttt_ctgd@www.mencosmeticskr.com