Cập nhật: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 25/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Lượt đọc: 58

Vv Tổ chức cuộc thi "Tài năng Robot TP Hồ Chí Minh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14"

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/GDĐT-TrH

Vv Tổ chức cuộc thi "Tài năng Robot TP Hồ Chí Minh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14"

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 


         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày19 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

- Hiệu trưởng các trường THPT.

Để chuẩn bị triển khai kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, nhằm tăng cường tính ứng dụng trong học tập các môn khoa học tự nhiên,  tạo cơ hội giao lưu và thi đấu cho các học sinh tham gia học tự chọn ngoại khóa môn học Robotics và tuyển chọn đội tuyển đại diện học sinh thành phố Hồ Chí Minh tham dự Cuộc thi Robotics dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên Quốc tế (International Youth Robotics Competition – IYRC) được tổ chức tại Malaysia vào tháng 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14, và Cuộc Thi Olympic Robot Thế Giới (World Robot Olympiad - WRO) tổ chức tại Nga từ ngày 21-23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Công ty ELI và Công ty Việt Tinh Anh tiến hành tổ chức cuộc thi "Tài Năng Robot TPHCM" – ROBOTACON cho học sinh lứa tuổi dưới 16. Kế hoạch cụ thể như sau:

1.    Đối tượng dự thi: học sinh tại TP. Hồ Chí Minh tùy theo độ tuổi và sở thích, có thể chọn tham gia ở một trong các bảng thi đấu như sau:

·      Bảng A (Chọn đội tuyển dự giải IYRC): 

-         Bảng A1: học sinh có tuổi dưới 13 (sinh từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 về sau) bao gồm cấp Tiểu học và THCS.

-          Bảng A2: học sinh có tuổi từ 13 đến dưới 16 (sinh từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/1999 đến 31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1).

-         Bảng A3 và A4:  không giới hạn độ tuổi.

Mỗi đội gồm 2 - 3 thành viên tùy theo bảng.

·      Bảng B (Chọn đội tuyển dự giải WRO):

-         Bảng B1: học sinh có tuổi dưới 13 (sinh từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 về sau). bao gồm cấp Tiểu học và THCS.

-         Bảng B2: học sinh có tuổi từ 13 đến dưới 16 (sinh từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/1999 đến 31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1).

-         Bảng B3: đối kháng: không giới hạn độ tuổi, không thuộc danh sách tuyển chọn dự giải WRO.

2.    Nội dung: sử dụng luật thi đấu được quy định trong thể lệ cuộc thi theo phụ lục đính kèm để lắp ráp, lập trình, điều khiển Robot hoàn thành nhiệm vụ của bài thi hoặc đánh bại robot của đối thủ trong các trận đấu đối kháng.

3.    Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14, thời gian cụ thể do Sở GDĐT qui định và thông báo. Các trường cần gởi danh sách đăng ký các đội thi đấu trước ngày 23/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 để ban tổ chức sắp xếp lịch thi đấu.

4.    Kinh phí:

-         Các đoàn dự  thi tự túc kinh phí đi lại, ăn, ở trong thời gian diễn ra cuộc thi.

-         Kinh phí tổ chức cuộc thi do công ty Cổ phần Việt Tinh Anh và công ty ELI  cùng đảm nhận.

5.    Địa điểm và lịch thi đấu chi tiết: sẽ thông báo đến các đội dự thi trước thời gian tổ chức.

Nhận được công văn này, các đơn vị triển khai hoạt động ngoại khóa môn học Robotics cho đơn vị, trên tinh thần tham gia tự nguyện của học sinh. Việc tổ chức cho học sinh học tập và rèn luyện bộ môn Robotics do giáo viên tại nhà trường đảm nhận hoặc phối hợp với các đơn vị ngoài nhà trường thuộc lĩnh vực này.

Trên cơ sở hoạt động ngoại khóa Robotics của đơn vị, các đơn vị tuyển chọn và lập danh sách các đội dự thi theo mẫu đính kèm gởi về Phòng GDTrH theo địa chỉ email: tavietquy@www.mencosmeticskr.com trước ngày 23/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14. Mọi thông tin tổ chức cuộc thi đề nghị liên hệ: Bà Huỳnh Thị Kim Trang, Phó trưởng phòng Tiểu học (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá938.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11.964),  hoặc ông Tạ Viết Quý, chuyên viên Phòng GDTrH (ĐT: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.221.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá71) để được hướng dẫn chi tiết./.

                                                                                                KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                     

Nơi nhận :                                           

- Như trên;

- Giám Đốc (để báo cáo);                                                                   

- Lưu VP, GDTrH.

                                           

                                                                                                              

                                                                                               Nguyễn Văn Hiếu


TÓM LƯỢC BẢNG A1 (Khai thác năng lượng xanh)

1.      Trò chơi và luật thi đấu:

Trong thời gian 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút - Robot điều khiển bằng tay di chuyển từ khu START đến khu khai thác năng lượng (khu 4) mang đủ 6 khối năng lượng thường (6 khối vuông) về kho (khu 1). Đồng thời Robot tự động sẽ di chuyển từ vị trí xuất phát (khu 5) đến kho để lấy cầu (d1) mang đến trước đảo trung tâm (khu 4), sau đó đi chuyển qua phần sân của đối thủ thông qua trạm biên phòng (khu 2) tìm đến kho (khu 1) của đối thủ để phá huỷ nguồn năng lượng. Robot điều khiển bằng tay sau khi lấy đủ 6 khối năng lượng về kho của mình thì tiếp tục đến trước đảo trung tâm đẩy cầu (d1) bắt qua đảo trung tâm và tiến vào đảo trung tâm để lấy khối năng lượng xanh mang về. Đây là bảng dành cho độ tuổi dưới 13.

2.      Robot:

Gồm một Robot điều khiển bằng tay và một Robot tự động, trước khi thi đấu kích thước Robot không được lớn hơn khối lập phương 25x25x25cm.

3.      Bàn thi đấu:

san a1 last.jpg?w=800


 

TÓM LƯỢC A2 (Trồng cây xanh)

1.      Trò chơi và luật thi đấu:

 

Trong thời gian 5 phút - Đội trưởng mỗi đội sẽ khởi động Robot khi thời gian thi đấu bắt đầu, Robot sẽ xuất phát từ điểm START di chuyển đến khu tiếp hạt giống B1. Robot tiến đến trước đèn tiếp nhận ở B1 (cảm biến dò line)   chờ 5s để hạt giống 1 được đổ xuống (đèn tiếp nhận phải thấy được Robot). Robot cần bắt được hạt giống rơi xuống (nhận được 3 hạt).

Tiếp theo, Robot di chuyển và đổ hạt giống nhận được ở B1 xuống khu C1.

Sau đó, Robot trồng 3 loại hạt giống vào đúng 3 loại đất định trước (di chuyển 3 khối hạt giống sao cho màu hạt giống trùng với màu vùng đất).

Khi đã hoàn tất việc trồng hạt giống, Robot di chuyển đến trước khu B2 làm cho đèn tiếp nhận phát hiện và đợi 3s để hạt giống may mắn được đổ xuống. Robot cần bắt được hạt giống rơi xuống. Sau khi nhận được hạt giống may mắn, Robot sẽ mang hạt giống về khu END theo đường vạch đen có sẵn. Kết thúc phần thi. Đây là bảng dành cho độ tuổi từ 13 đến 16.

 

2.      Robot:

 

Gồm một Robot tự động, trước khi thi đấu, kích thước Robot không được lớn hơn khối lập phương 25x25x25cm.

 

3.      Bàn thi đấu:

san hoan chinh.jpg?w=800


TÓM LƯỢC A3 (Thành phố xanh)

1.      Trò chơi và luật thi đấu:

 

Các đội chơi sẽ sáng tạo mô hình theo chủ đề “Thành phố xanh” trong 12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút.

 Sau khi hoàn thành mô hình, các đội sẽ có thêm 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút để trình bày nội dung và ý nghĩa của mô hình trước ban giám khảo. Bảng này không giới hạn độ tuổi.

 

2.      Robot:

Có thể là Robot di chuyển được hoặc là mô hình nhưng phải bám sát chủ đề của ban tổ chức. Không giới hạn hình dáng và kích thước của Robot.

TÓM LƯỢC A4 (Võ sĩ giác đấu)

1.      Trò chơi và luật thi đấu:

Robot của 2 đội chơi được đặt trong một sân thi đấu hình vuông có cạnh là 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đámm. Trên mỗi Robot sẽ được bố trí 2 quả bong bóng ở 2 phía của Robot và một cây kim ở cánh tay. Nhiệm vụ của đội chơi là trong 4 phút phải đâm vỡ bong bóng của đối thủ. Nếu hai đội hòa nhau sẽ tiến hành trò chơi phụ. Bảng này không giới hạn độ tuổi.

2.      Robot:

Gồm một Robot điều khiển bằng tay sử dụng bộ điều khiển không dây, kích thước Robot không được lớn hơn khối lập phương 25x25x25cm.

3.      Bàn thi đấu:

 

 


Điều lệ thi đấu tóm tắt của bảng B (tuyển chọn đội tuyển dự giải Olympic Robot Thế Giới).

Các đội thi đấu cần tham khảo cụ thể ở phần điều lệ chi tiết để nắm rõ luật thi đấu.

A. Thể loại thi đấu:

- Thể loại Thông thường (bảng B1 và B2) - chủ đề Robot và ngành Không gian: tùy theo độ tuổi, đội thi đấu sẽ được yêu cầu lắp ráp, lập trình để điều khiển robot hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau trên một sa bàn cho trước.

- Thể loại Đối kháng (bảng B3) - chủ đề Robot Sumo: các đội thi đấu phải lắp ráp, lập trình robot võ sĩ Sumo để đánh bại robot của đối phương.

 

B. Quy định tuổi: từ 8 đến 16 tuổi.

- Bảng B1: học sinh có tuổi từ 8 đến dưới 13 (sinh từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7).

- Bảng B2: học sinh có tuổi từ 13 đến dưới 16 (sinh từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/1999 đến 31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1).

- Bảng B3: học sinh có tuổi từ 8 đến dưới 16 (sinh từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/1999 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7)

 

C. Quy định đội tuyển:

- Cuộc thi Robotics là một cuộc thi đồng đội. Để tham dự mỗi thể loại thi đấu, các thí sinh phải dự thi theo đội.

- Mỗi đội gồm có một (1) huấn luyện viên và hai (2) hoặc ba (3) thành viên.

 

D. Huấn luyện viên:

- Tuổi tối thiểu của huấn luyện viên (và các huấn luyện viên phụ) trong giải đấu Robotics là 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại thời điểm đăng ký với cuộc thi.

Các huấn luyện viên có thể làm việc với nhiều hơn một đội; tuy nhiên mỗi đội cần có một người trưởng thành có trách nhiệm hỗ trợ. Người này có thể là một huấn luyện viên phụ.

- Các huấn luyện viên có thể cho các thí sinh lời khuyên và hướng dẫn trước cuộc thi, tuy nhiên trong cuộc thi Robotics thực sự thì các thành viên của đội tuyển phải tự mình chuẩn bị và thực hiện tất cả các công việc.

 

E. Dụng cụ thi đấu:

- Các bộ điều khiển, động cơ, và cảm biến được dùng để lắp ráp robot phải thuộc các bộ LEGO®  MINDSTORMS™ (RCX, NXT, hoặc EV3) và HiTechnic Color Sensor. Có thể dùng các khối lắp ráp khác thuộc nhãn hiệu LEGO để xây dựng các bộ phận còn lại của robot. Ban tổ chức cuộc thi khuyến khích dùng các phiên bản Giáo dục (Education version) của dòng sản phẩm LEGO MINDSTORMS để có thể sử dụng các dịch vụ mở rộng có sẵn từ các nhà phân phối sản phẩm giáo dục của LEGO. Xin xem thêm phụ lục các quy định chung để biết cụ thể về các chi tiết lắp ráp và kích thước Robot hợp lệ.

- Các đội cần phải chuẩn bị và đem theo tất cả các thiết bị, phần mềm, và máy tính xách tay cần thiết trong thời gian thi đấu.

- Các đội cần phải đem theo đầy đủ các đồ phụ tùng (thiết bị thay thế). Ban tổ chức không chịu trách nhiệm bảo trì hay thay thế các thiết bị có sự cố hay hư hỏng.

- Tất cả các khối lắp cho robot của bảng B1 và B2 phải được tháo rời về trạng thái ban đầu (không được lắp ráp sẵn) tại thời điểm bắt đầu lắp ráp (ở bảng B3, thí sinh có thể lắp ráp sẵn robot Sumo từ trước). Ví dụ, vỏ(lốp) xe không được đặt vào bánh xe cho đến khi thời điểm lắp ráp bắt đầu.

- Các thí sinh không được sử dụng các tài liệu hướng dẫn dưới bất kỳ hình thức nào dù là chữ viết, tranh ảnh trên giấy hay các phương tiện kỹ thuật số.

- Các thí sinh có thể lập trình trước cho robot.

 

F. Đề thi tổng quát:

Bảng B1: Robot sẽ làm nhiệm vụ lắp ráp tên lửa. Robot sẽ xuất phát từ Khu Căn Cứ, di chuyển đến các Khu Nhà Kho để mang các tầng tên lửa đến lắp ráp tại Ram Dốc theo hướng thẳng đứng trong Khu Phóng Tên Lửa, sau đó Robot phải di tản tất cả các Dân Thường đặt tại Khu Dân Sự đến Khu An Toàn. Robot phải kết thúc trong Khu An Toàn sau khi hoàn tất nhiệm vụ.

 

Bảng B2: Robot sẽ làm nhiệm vụ thu nhặt rác vũ trụ. Nhiệm vụ của Robot là thu thập tất cả các Mảnh vỡ không gian và Vệ tinh hỏng (nằm cố định trên Quỹ đạo vệ tinh) và thả chúng vào Vệ tinh - Nhà máy (di chuyển với vận tốc cho trước trên Quỹ đạo Vệ tinh – Nhà máy). Những vệ tinh còn hoạt động phải được ở lại trong quỹ đạo. Robot phải quay về Khu Căn Cứ (Trái đất) sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

Bảng B3: Robot đấu vật Sumo. Các Robot sẽ cố gắng đẩy ngã hoặc đẩy văng đối thủ ra khỏi sàn thi đấu trong ba (3) hiệp đấu. Đội nào có số điểm thắng cao hơn sẽ là đội chiến thắng.

 

 

Tác giả: TTTT&CTGD


Đang truy cập : 16
Hôm nay : 596
Hôm qua : 1,824
Tuần này : 5,654
Tuần trước : 8,779
Tháng này : 12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,124
Tháng trước : 144,775
Tất cả : 1,125,926

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
 
Số điện thoại Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục  : (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 291 875

Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM    Email : tttt_ctgd@www.mencosmeticskr.com