Cập nhật: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 27

Trường Trung cấp Bách nghệ TP.HCM: Xây dựng nguồn nhân lực đạt chuẩn về trình độ và kỹ năng

Đây là nhiệm vụ quan trọng mà chi bộ Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM đã thực hiện trong suốt nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Bà Nguyễn Thị Gái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM (đứng giữa) chụp hình chung với Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM tại đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá24

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM được đổi tên từ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hóc Môn theo Quyết định số 5939/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của UBND TP.HCM.

Nhiều cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng, hoạt động Đảng, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng, chi bộ trường đã chỉ đạo sát sao công tác đào tạo, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Mọi vấn đề liên quan đều được đưa ra thảo luận, công khai, thống nhất trong cấp ủy và lãnh đạo đơn vị, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ. Đã chỉ đạo hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học mà Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB&XH giao.

Thực hiện sự lãnh đạo của chi bộ Trường Trung cấp Bách nghệ TP.HCM, lãnh đạo trường xác định, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo là một yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định trong việc làm cho đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, mạnh về chất lượng, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tập trung đào tạo, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ nhà giáo theo định hướng chuẩn năng lực nghề nghiệp.

Đặc biệt có những thay đổi, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách tuyển dụng và đãi ngộ nhà giáo. Nhiều cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học, trung cấp lý luận chính trị, tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan giảng dạy, quản lý, các lớp tập huấn về công tác quản lý tài chính, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp...

Hiện chi bộ Trường Trung cấp Bách nghệ TP.HCM có 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó trình độ chuyên môn có 1 tiến sĩ (đạt 1,42%), 23 thạc sĩ (đạt 32,85%), 33 cử nhân, kỹ sư, 13 trình độ khác, 2 đang nghiên cứu sinh, 7 đang học thạc sĩ.  Trình độ lý luận chính trị có 1 người trình độ cao cấp (đạt 1,42%), 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá người trung cấp (đạt 14,28%), 6 người đang học trung cấp. So với đầu nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, số lượng cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường là 51 người, trong đó có 4 thạc sĩ, 31 cử nhân, kỹ sư và 16 trình độ khác.

Chính quyền vững mạnh

Bên cạnh chú trọng xây dựng nguồn nhân lực đạt chuẩn về trình độ và kỹ năng, chi bộ Trường Trung cấp Bách nghệ TP.HCM còn chú trọng xây dựng chính quyền. Căn cứ kế hoạch chiến lược phát triển, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, các văn bản chỉ đạo thực hiện chuyên môn của cấp trên trực tiếp quản lý, nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch năm học. Phối hợp công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức đúng theo tinh thần chỉ đạo của Sở GD-ĐT và Công đoàn Ngành Giáo dục.

Chi bộ trường thường xuyên thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị theo Thông tư số 36 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ GD-ĐT, các quy định hiện hành khác trên Website và bản tin trường. Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ, qua đó đưa hoạt động nhà trường đi vào nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong lãnh đạo đoàn thể, chi bộ trường đã tổ chức phát động, ký kết giao ước, đăng ký thi đua. Từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đến nay, công đoàn cơ sở liên tục đạt danh hiệu “vững mạnh”; được nhận bằng khen và giấy khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố, bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố. Có 24 lượt cá nhân nhận giấy khen của Công đoàn Giáo dục Thành phố, 1 cá nhân nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố…

Đồng thời, chi bộ trường đã tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 của Bộ Chính trị khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII. 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên thực hiện tốt các tiêu chí tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm; ý thức trách nhiệm đối với công việc, việc chấp hành pháp luật, chấp hành nội quy, quy chế đơn vị, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân đến liên hệ công tác được nâng cao. 2 cá nhân, 4 lượt tập thể được Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục tuyên dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các hoạt động chăm lo, thăm hỏi công đoàn viên gặp khó khăn, cấp phát học bổng cho con công đoàn viên học giỏi thường xuyên được tổ chức. Hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện đã thu hút được đông đảo đoàn viên, cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia như: ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thiên tai; đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”…  

Phong trào hành động cách mạng do Đoàn trường phát động và tổ chức triển khai như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Công trình Thanh niên”, “Về nguồn”,… góp phần giáo dục chính trị, truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên, học sinh. Đoàn trường được Huyện Đoàn công nhận Đạt danh hiệu “vững mạnh” nhiều năm liền.

Có thể thấy, với sự phát triển vững mạnh về chính quyền, đoàn thể, đoàn kết của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn về trình độ, kỹ năng, Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM là địa chỉ đáng tin cậy tại khu vực TP.HCM và các vùng lân cận trong đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Người học tốt nghiệp ra trường có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có đạo đức, trách nhiệm, đủ sức khỏe, có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Minh Phương

Tác giả: Minh Phương - Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh


Đang truy cập : 6
Hôm nay : 567
Hôm qua : 1,824
Tuần này : 5,626
Tuần trước : 8,779
Tháng này : 12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá96
Tháng trước : 144,775
Tất cả : 1,125,898

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
 
Số điện thoại Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục  : (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 291 875

Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM    Email : tttt_ctgd@www.mencosmeticskr.com