Cập nhật : 16:3 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Lượt xem : 273

Về sử dụng thư điện tử trong đơn vị giáo dục
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Về sử dụng thư điện tử trong đơn vị giáo dục
Số/Ký hiệu: 3429/GDĐT-TTTT
Ngày ban hành: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Ngày có hiệu lực: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Người ký: Phó Giám Đốc
Cơ quan ban hành: Trung tâm thông tin
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm:  Tệp đính kèm: 3429.pdf

 Tệp đính kèm: BieuMau_dangky_Email.xlsx

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
 
Số điện thoại Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục  : (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 291 875

Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM    Email : tttt_ctgd@www.mencosmeticskr.com