CẬP NHẬT PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vui lòng nhập mã số được cấp và nhập số chứng minh nhân dân sau đó nhấn xác nhận để hệ thống kiểm tra