Kính gửi: - Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Giám đốc Sở; Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở về việc hoãn thời gian tổ chức Hội nghị nghị báo cáo thời sự về tình hình biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1612/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kính gửi các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc danh sách học chính trị hè đợt 2 và đợt 315/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kính gửi các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc danh sách học chính trị hè đợt 1 tại trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh11/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

KHẨN!!! Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đồng chí bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về việc dự Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X

Kính gửi: Đồng chí Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về nhận Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ VI

Kính gửi: Đ/c Bí thư Đảng bộ Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; Đ/c Bí thư Chi bộ Công đoàn Giáo dục Thành phố; Đ/c Bí thư đảng bộ, chi bộ các trường ngoài công lập.1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thực hiện lập dự toán thu, chi tài chính năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (theo mẫu đính kèm) chậm nhất đến ngày 15/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 để Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo kịp tổng hợp và báo cáo Thành ủy.

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, đồng chí Lê Hồng Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy ký Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-QĐ/ĐU bổ nhiệm đồng chí Phạm Võ Thị Phương Minh - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo

Khẩn!!! Kính gửi: Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; Đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Khẩn!!! Kính gửi đồng chí Bí thư, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc 27/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; nghe báo cáo nhanh kết quả chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 theo thư mời số 114-TM/ĐU ngày 17/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 sẽ được dời lại vào lúc 8 giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 (thứ 5) tại trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, phường 2, quận 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Tp.Hồ Chí Minh. Trân trọng.

Kính gửi các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc về việc nhận sách, tài liệu và nộp báo cáo công tác tuyên giáo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá142tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Kính gửi các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc về việc nhận sách, tài liệu và nộp báo cáo công tác tuyên giáo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Đang truy cập : 13
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4
Hôm qua : 1,242
Tuần này : 5,753
Tuần trước : 7,618
Tháng này : 288,19tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng trước : 341,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá99
Tất cả : 3,278,613
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM