Cập nhật: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Lượt đọc: 7

Về nhận tài liệu"Hỏi đáp về một số nội dung đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo"

      ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập - ̣ do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                                   TP. ̀ Chí Minh, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3   tháng  3  năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

 

                                             

THÔNG BÁO

 

 

       Hiện nay đã tài liệuHỏi đáp về một số nội dung đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo”.Các  đơn vị đã đăng số lượng, đề nghị  liên hệ Văn phòng Sở ( Quỳnh: ĐT: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.38242133 – tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá93.383.3283) để nhận.

 

       Thời gian :  Sáng: 8h – 11h

                          Chiều: 13h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 16h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

                       Từ thứ 2 đến thứ 6  tại phòng Thư viện (P.7.7)

      Hạn cuối nhận tài liệu: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

                           

 

                                                                              VĂN PHÒNG SỞ

 

Tác giả: Văn Phòng Sở


Đang truy cập : 5
Hôm nay : 1,36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 1,661
Tuần này : 11,452
Tuần trước : 11,966
Tháng này : 317,793
Tháng trước : 378,823
Tất cả : 3,626,313
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM