Thư mời tham dự Lễ Khai mạc Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (dành cho lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Q/H)7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thư mời về họp hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng đại trà Chương trình GDPT 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - cấp Tiểu học3/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về tổ chức Hội nghị tập huấn "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công"31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

QUAN TRỌNG: Giấy mời tham dự Hội nghị Tuyên dương Điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (bổ sung)15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giấy mời dự Hội nghị giao ban chuyên môn khối Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc lần 1, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giấy mời dự Hội nghị giao ban chuyên môn khối Phòng Giáo dục và Đào tạo Lần 1, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giấy mời dự Hội nghị giao ban chuyên môn khối Phòng Giáo dục và Đào tạo Lần 1, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Giấy triệu tập tham dự Hội nghị Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - phiên chính thức6/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của ngành Giáo dục do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giấy triệu tập tham dự Phiên nội bộ - Hội nghị Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1929/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giấy triệu tập tham dự Phiên nội bộ - Hội nghị Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1929/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giấy mời tham dự Lễ Tuyên dương khen thưởng Học sinh Giỏi Thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 44/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh5/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giấy mời dự họp báo thông tin nhanh về kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Trung học phổ thông năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

GIẤY MỜI Dự Lễ Tổng kết Cuộc thi Vô địch TOEFL Primary, TOEFL Junior và IC3 Spark, IC3 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tại Thành phố Hồ Chí Minh28/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giấy mời tham dự sự kiện "Tuần lễ Giáo dục Quốc tế Vietopia 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19"1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

KHẨN: Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

CÓ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỘI NGHỊ: Thư mời tham dự Hội nghị Tổng kết 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm công tác xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, giai đoạn 1997 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (dời sang ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngay 16/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Thứ Tư)11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về mời dự họp chuyên môn (Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các TT.GDTX, TT.GDNN-GDTX)19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về mời dự họp chuyên môn (Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện)19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về mời tham dự Hội nghị "Vai trò của chi hội khuyến học trường học trong công tác khuyến học - khuyến tài và xây dựng các mô hình học tập"7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thư mời dự triển khai mô hình định hướng giáo dục STEM, giải pháp của Đại học Stanford và Đại học Harvard - Mỹ1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

NHẮC LẠI: Thư mời về tổ chức tập huấn triết lí "Chiến dược Đại dương Xanh"23/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thư mời tham dự "Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 hoạt động giảng dạy tiếng Anh và Tin học theo chuẩn quốc tế của tổ chức ETS và Certiport (Hoa Kỳ)2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về tổ chức tập huấn triết lý "Chiến lược Đại dương xanh"17/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thư mời Trưởng phòng GD&ĐT tham dự Lễ Tuyên dương Khen thưởng Học sinh Giỏi năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1811/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thư mời dự khảo sát mô hình Trường học thông minh6/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

KHẨN: Về mời họp Công bố điểm chuẩn Tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

KHẨN: Về mời dự Hội nghị chuyên môn2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

KHẨN: TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC QUẬN HUYỆN DỰ HỌP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1826/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện tham dự đầy đủ, không cử cấp phó dự thay.

Thư mời tham dự Hội thảo Ứng dụng Công nghệ Số 4.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trong xây dựng trường học thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đang truy cập : 6
Hôm nay : 191
Hôm qua : 1,347
Tuần này : 4,551
Tuần trước : 11,966
Tháng này : 31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,892
Tháng trước : 378,823
Tất cả : 3,619,412
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM