Cập nhật: 22:28, 2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 2626

Khẩn! Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và tổ chức dạy học đối với các trường phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 học kỳ 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm thứ 2 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 3 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 4 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 5 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 6 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 7 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 8 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 9 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 11 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 12 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 13 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 14 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 15 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 16 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 17 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 18 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 19 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 21 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 22 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 23 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 24 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 25 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 26 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 27 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 28 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 29 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 31 tại đây (pdf)

Tải file đính kèm thứ 32 tại đây (pdf)


Đang online: 572
Hôm nay : 213,62tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
Tuần này : 213,62tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 1,992,555
Tháng này : 23,395,576
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 273,327,563
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM